čestné prehlásenie Kľačno 2021

Informácie k letnému sústredeniu v Kľačne:


Prosíme všetkých účastníkov, aby pri príchode odovzdali podpísané čestné prehlásenie týkajúce sa bezinfekčnosti (dátum musí byť uvedený v deň nástupu). K dispozícii sú 2 dokumenty (otvoríte kliknutím na odkaz):
• Čestné prehlásenie dospelá osoba
• Čestné prehlásenie zákonný zástupca
Ďalej prosíme o preukázanie sa výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín. Neplatí pre nasledovné osoby:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba do 12 rokov veku.
d) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

V piatok príchod najneskôr do 8,30. Prvý spoločný tréning začína o 9,00. Tentokrát budeme vstupovať do objektu cez vchod zo strany hlavnej cesty (t.j. vchod od telocvične), vzhľadom k tomu že končí sústredenie iného tanečného klubu, a je potrebné aby sme sa nestretli! Ubytovávať sa budú všetci účastníci až v poobedňajších hodinách z dôvodu prípravy izieb a dezinfekcie celého ubytovacieho zariadenia.