Informácie pre členov

Rozvrh tréningov na máj/jún 2021:

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa spoločné tréningy nekonajú!

Každý člen TK Dukla Trenčín je povinný prečítať si ŠtatútStanovy tanečného klubu!