Informácie pre členov

Rozpis tréningov na šk.rok 2019/2020

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa spoločné tréningy nekonajú!

Každý člen TK Dukla Trenčín je povinný prečítať si ŠtatútStanovy tanečného klubu!