Informácie pre členov

Rozpis tréningov na šk.rok 2019/2020

Tento rok budú letné sústredenia prebiehať v nasledovných termínoch
I. Turnus/Juniori +seniori/ od 22.8.2020 do 25.8.2020
II.Turnus dospelí /pokročílí od 27.8.2020 do 31.8.2020

 

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa spoločné tréningy nekonajú!

Každý člen TK Dukla Trenčín je povinný prečítať si ŠtatútStanovy tanečného klubu!