Informácie pre členov

Rozvrh tréningov na školský rok 2020/2021

Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa spoločné tréningy nekonajú!

Každý člen TK Dukla Trenčín je povinný prečítať si ŠtatútStanovy tanečného klubu!