Time table

Vloží sa tabuľka s harmonogramom, prípadne odkaz na harmonogram